Espai públic

  • Actuacions de manteniment de la via pública que no requereixen de document tècnic i contractació d’obra.
  • Incidències en la neteja viària i recollida dels residus urbans.
  • Manteniment mobiliari urbà (papereres, bancs, miralls, pilones, jocs infantils, tanques,etc).
  • Reparació, manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram.
  • Manteniment de parcs i jardins públics.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:04