Servei d’intervenció socioeducativa no residencial i gratuït per a infants i adolescents dins del marc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

El servei socioeducatiu respon tant a les necessitats dels infants i adolescents en situació de risc com també a la intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies.

Objectius del servei:

  • Atendre en l'àmbit socioeducatiu a tots els/les membres de la família.
  • Prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola.
  • Afavorir la socialització i la integració social dels infants, els adolescents i les seves famílies.
  • Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants.
  • Potenciar l'adquisició d'aprenentatges i competències dels infants i adolescents.
  • Acompanyar i orientar les famílies en els processos socioeducatius que afecten els seus fills/es.
Darrera actualització: 07.07.2023 | 12:04