Curs de monitor/a d’educació en el lleure

Dilluns, 5 de juny de 2017 a les 12:00

Fins al dia 14 de juny es poden formalitzar les inscripcions per al curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que organitza l’Ajuntament de Cervelló.

El curs es farà del 19 de juny al 21 de juliol en horari de tarda, està adreçat preferentment a joves del municipi de 18 a 29 anys i que estiguin a l’atur.

El curs, que l’impartirà l'Escola Lliure El Sol, està pensat per a persones interessades a realitzar tasques i funcions que s'atribueixen al monitoratge d'infants i joves (de 3 fins als 20 anys) en projectes i activitats en l'àmbit de l'educació en el lleure. Es valorarà especialment, i es donarà prioritat, que les persones joves estiguin a l'atur i inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) corresponent. Per acreditar aquesta situació cal la presentació del document corresponent en el moment de fer les inscripcions, que es formalitzen a l’OAC de l’Ajuntament. També tindran prioritat les persones que estiguin empadronades a Cervelló.

Aquesta acció formativa s'emmarca dins les actuacions previstes pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Cervelló per a la formació professionalitzadora i la millora de l'ocupabilitat de les persones joves del municipi, per la qual cosa és gratuït però amb places limitades.

El curs, que es farà a la Sala Polivalent de la Biblioteca municipal, té una durada total de 310 hores i s'estructura de la següent manera:

  1. Etapa lectiva presencial (aula): 100 hores
  2. Hores lectives no presencials (on line) - campus virtual: 5 hores
  3. Etapa de pràctiques professionals no laborals:160 hores
  4. Treball personal-memòria (25 hores) amb suport on-line, després de l'etapa pràctica.

Amb la superació del total d'hores del curs, la realització de l'etapa de pràctica professional no laboral i la presentació de la memòria, els alumnes obtindran el diploma i el carnet de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Per formalitzar les inscripcions cal la següent documentació:

  • Full d'inscripció.
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotografia mida carnet
  • Documentació acreditativa d'estar en situació d'atur i inscrit/a a l'Oficina de Treball del SOC com a demandant d'ocupació, si s'escau. 
  • Volant d'empadronament

Més informació al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cervelló: tel. 936600070 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i dijous tarda de 17 a 20 hores)

Darrera actualització: 20.07.2017 | 14:32