Tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau - Nova selecció

CONVOCATÒRIA ANUL·LADA

Nova selecció d’un/a professional, perfil tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat. 

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1275/2017 de 20 de novembre s’ha aprovat una nova convocatòria, al haver resultat deserta l’anterior.

Les tasques principals a realitzar per qui resulti seleccionat seran:

  • Coordinació amb l’equip de serveis socials bàsics municipals per al seguiment de casos i la planificació i programació d’activitats.
  • Disseny i elaboració d’activitats i de material de suport per al seu desenvolupament Dinamització del grup i de les activitats programades.
  • Donar suport i/o reforç en aquelles matèries que presentin més dificultats.
  • Recollida, acollida i acompanyament dels nens/es des de les escoles a l’espai del servei per a la realització de les activitats programades.
  • Acompanyament a les sortides que es realitzin per al desenvolupament de les activitats que es programin a tal efecte.
  • Altres de suport al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament.

Jornada laboral: parcial de 12 hores setmana.

Durada contracte: desembre de 2017 (previsió) fins la reincorporació de la treballadora que es substitueix per incapacitat temporal.

Salari: 478,40 EUR bruts mes (x 14 pagues).

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 22 de novembre i finalitza el dia 7 de desembre.

Documents d’interès:

  • Decret 1275/2017 de 20 de novembre d’aprovació de les Bases i de la convocatòria.
  • Bases reguladores
  • Model instància

Per Decret 1316/2017 s’ha deixat sense efecte aquest procés de selecció per reincorporació de la treballadora que havia de ser substituïda.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:25