Inscripció al cens electoral de les persones estrangeres amb dret a vot a les properes eleccions municipals

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 13:00

El pròxim 26 de maig se celebren les eleccions municipals a Espanya, on espanyols i comunitaris tenen dret a votar. Molts ciutadans no comunitaris també ho poden fer.

En aquest sentit, el passat 1 de desembre de 2018 es va obrir el termini per a la inscripció de ciutadans estrangers residents a Espanya (ciutadans UE i de nacionals de països amb conveni de reciprocitat) per a la seva inclusió en el cens electoral a utilitzar a tots els efectes en les pròximes eleccions municipals i europees.

Els terminis d’inscripció són el 15 de gener pels no comunitaris i el 31 de gener pels comunitaris.

Els ciutadans i les ciutadanes de Bolívia, Cabo Verda, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago, podran exercir el seu dret a vot a les pròximes eleccions municipals el 26 de maig de 2019 amb les següents condicions:

 • Ser major de 18 anys i no estar privat del dret a sufragi actiu.
 • Estar inscrit al Padró Municipal d’Habitats.
 • Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
 • Haver residit legalment a Espanya el temps exigit al corresponent acord (5 anys al moment de la sol·licitud o 3 anys el dia de la votació per a ciutadans noruecs). Aquest requisit es podrà justificar aportant un certificat de residència expedit per una comissaria de Policia Nacional.

Les declaracions formals per a exercir el vot podran tramitar-se per:

 • Internet: a través de la seu electrònica de l’Institut nacional d’estadística (INE).
 • Correu Postal: Podran enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l’OCE, sense necessitat de franqueig.
 • A l’Ajuntament de Cervelló: mitjançant la complementació de l’imprès de declaració formal. L’acreditació d’identitat podrà fer-se amb el document d’identitat o passaport del país d’origen.

D’aquesta manera, prop de 300.000 persones d’origen estranger podran escollir el seu govern municipal el proper mes de maig.

----------

CASTELLANO

El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones municipales en España, donde españoles y comunitarios tienen derecho a votar. Muchos ciudadanos no comunitarios también lo pueden hacer.

En este sentido, el pasado 1 de diciembre de 2018 se abrió el plazo para la inscripción de ciudadanos extranjeros residentes en España (ciudadanos UE y de nacionales de países con convenio de reciprocidad) para su inclusión en el censo electoral a utilizar a todos los efectos en las próximas elecciones municipales y europeas.

Los plazos de inscripción son el 15 de enero por los no comunitarios y el 31 de enero por los comunitarios.

Los ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia, CaboVerde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, podrán ejercer su derecho en voto a las próximas elecciones municipales el 26 de mayo de 2019 con las siguientes condiciones:

 • Ser mayor de 18 años y no estar privado del derecho de sufragio activo
 • Estar inscrito en el Padrón Municipal de habitantes
 • Estar en posesión de la autorización de residencia en España
 • Haber residido legalmente en España el tiempo exigido en el correspondiente acuerdo (5 años en el momento de la solicitud o 3 años el día de la votación para los ciudadanos noruegos). Este requisito se podrá justificar aportando un certificado de residencia expedido por la Comisaría de policía.

Las declaraciones formales para ejercer el voto podrán realizarse por:

 • Internet: a través de la sede electrónica del Instituto nacional de estadística (INE).
 • Correo Postal: Podrán enviar la respuesta directamente a la Delegación Provincial de la OCE, sin necesidad de franqueo.
 • En el ayuntamiento de residencia: Mediante la cumplimentación del impreso de declaración formal. La acreditación de identidad podrá hacerse con el documento de identidad o pasaporte del país de origen.

De este modo, cerca de 300.000 personas de origen extranjero podrán escoger su gobierno municipal el próximo mes de mayo.

Darrera actualització: 07.01.2019 | 14:02