Acord municipal per a la reducció del tipus impositiu de l’IBI previst per al 2021

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 12:45

El Ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament el passat 26 d’octubre va acordar la reducció del tipus impositiu de l’IBI per al proper any 2021.

El tipus impositiu és el paràmetre bàsic sobre el que els ajuntaments tenen la potestat de modificar en relació a l’IBI, i a Cervelló fa sis anys consecutius que es redueix. Per a l’exercici de l’any vinent estarà fixat en el 0,820 %, quan es tracti de béns urbans, el que suposa una rebaixa del 3,53 %.

Des de 2012, any que es va fer la revisió cadastral aprovada pel Ministeri d’Hisenda, la rebaixa del tipus impositiu al nostre municipi ha estat d’un 32%.

L’Ajuntament de Cervelló amb aquestes mesures està suavitzant, en certa manera, el fet que des de l’aprovació de la revisió cadastral al 2012, la base imposable de l’IBI es veu incrementada des d’aleshores i durant els 10 exercicis següents de forma automàtica en aplicació de la reducció que estableix l’art. 67 del Text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.

Darrera actualització: 06.11.2020 | 15:08