Ajuts extraordinaris per empreses i autònoms de Cervelló

Dimecres, 9 de setembre de 2020 a les 10:00

Les empreses i autònoms amb activitat comercial, industrial o de serveis al municipi afectats per la crisi de la COVID-19 poden sol·licitar els ajuts extraordinaris aprovats per l’Ajuntament.

Totes les empreses, autònoms i establiments comercials de menys de 10 treballadors poden presentar ja la seva sol·licitud amb la documentació requerida a les bases de la convocatòria per poder ser beneficiaris d’aquests ajuts. L’Ajuntament destinarà un total de 20.000 euros per als establiments comercials, empreses i autònoms que han hagut de cessar la seva activitat per l’estat d’alarma ocasionat per la crisi sanitària o que han patit pèrdues importants durant aquests mesos. Queden exclosos els establiments minoristes d'alimentació, begudes, i productes de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili, a més de les empreses amb més de 10 empleats en còmput total. La concessió es tramita en règim de concurrència competitiva.

Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 de desembre per qualsevol de les vies que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions i sempre d’acord amb allò que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Podeu consultar els detalls de la convocatòria i descarregar l’imprès de la sol·licitud clicant als arxius adjunts.

Davant qualsevol pregunta podeu adreçar-vos  a l'Àrea de Desenvolupament econòmic i ocupació de l'Ajuntament de Cervelló.

Darrera actualització: 09.09.2020 | 11:58