Cervelló iniciarà un estudi sobre l’habitatge al municipi

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament de Cervelló sol·licita a l’AMB la declaració del municipi com a àrea de mercat d’habitatge tens.

La sol·licitud, aprovada en el Ple municipal celebrat aquest dilluns, permetrà al municipi  iniciar un estudi sobre la situació actual i treballar en regular la contenció i moderació dels preus de lloguer d’habitatges arrendats destinats a residència permanent de la persona arrendatària.

Tal com recull la Llei 11/20 de Mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, la competència per declarar el municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, bé sigui per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que l’integren un cop aprovada pel ple municipal.

Amb aquesta aprovació, l’AMB obre un procés de participació ciutadana al nostre municipi, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d’habitatge.

Aquest procés comença avui, 25 de maig, i s’allargarà fins al 7 de juny.

Es considera que una àrea té el mercat d’habitatge tens quan està especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d'habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d'accedir-hi a tota la població.

Aquesta situació de risc pot venir determinada perquè la mitjana del preu dels lloguers experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de Catalunya, perquè la càrrega del cost del lloguer sigui superior al 30% dels ingressos habituals o la mitjana del preu dels lloguers superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys, o, per últim,  que el preu dels lloguers hagi experimentat en els últims cinc anys un creixement interanual acumulat d’almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l‘IPC de Catalunya.

Gràcies a aquest estudi Cervelló podrà disposar de dades reals sobre l’habitatge al municipi i iniciar campanyes de promoció d’habitatge i obra social.

Per a informar-se i participar cal anar a l’adreça electrònica següent: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/informacio-publica.

Darrera actualització: 25.05.2021 | 12:37