Horaris de l’oficina de gestió tributària

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 11:00

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha aprovat les dates i els horaris d’atenció presencial de les oficines i punts d’informació i gestió per aquest any.

L’Ajuntament de Cervelló té delegada en la Diputació de Barcelona la gestió, recaptació i inspecció dels seus ingressos de dret públic. L’oficina de l’ORGT està ubicada al carrer Resclosa 27-29, des d’on realitza l’atenció presencial a la ciutadania, els dimarts i dijous de 8.30 a 14 hores. El període de tancament per vacances serà del 29 de març a l’1 d’abril per Pasqua, del 2 al 27 d’agost per l’estiu, i del 24 de desembre al 7 de gener del 2022 per Nadal.

La situació generada per l’evolució de la Covid-19 ha fet necessari adoptar diverses mesures en relació amb l’atenció presencial que es presta als contribuents des de les diferents oficines i punts d’informació que disposa l’ORGT. Els canvis més importants han estat per una banda la implantació de la cita prèvia obligatòria en totes les oficines i punts d’informació i per l’altra la reorganització de l’atenció presencial en les oficines amb menys dotació de personal en el sentit de modificar amb caràcter temporal els dies que es presta atenció presencial en aquests tipus d’oficines, mantenint l’esmentada modificació el temps necessari en funció de com evolucioni la crisi sanitària.  Gràcies a l’impuls realitzat per aquest Organisme en l’administració electrònica es possible efectuar la pràctica totalitat de tràmits a través de la Seu electrònica a qualsevol hora cada dia de l’any, a l’adreça orgt.diba.cat.

Conjuntament amb la reorganització en l’atenció presencial s’han ampliat considerablement els canals telefònics a través dels quals es contacta amb els contribuents que ho sol·liciten, mitjançant la creació d’un nou servei disponible des de l’exercici anterior (als telèfons 932 029 802 i 932 029 805). Per contactar directament amb l’oficina de Cervelló podeu trucar als telèfons 934 729 107 i 674 797 401 o enviar un correu electrònic a orgt.cervello@diba.cat.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 22:32