Millores en la deixalleria amb la instal·lació de l'ADSL

Dimarts, 11 d'agost de 2015 a les 16:00

La prestació del servei de la deixalleria de Cervelló millora des d'avui amb l'aplicació de l'ADSL a les instal·lacions municipals.

Aquesta eina informàtica fa possible la incorporació a la xarxa informàtica de l'Entitat del Medi Ambient i la connexió del municipi amb totes les deixalleries metropolitanes.

Des d'avui, els usuaris de qualsevol deixalleria poden fer ús de les instal·lacions de Cervelló gràcies a la targeta que els identifica a l'entrada del centre i els usuaris de Cervelló poden accedir a tota la xarxa metropolitana. A més, l'aplicació permetrà portar un registre d'entrades i sortides de cada tipus de residus, segons el seu destí final, així com informes periòdics de gestió amb totes les formalitats i requisits.

La utilització de la targeta magnètica que identifica als usuaris i comptabilitza totes les entrades a la deixalleria permet l'accés al sistema de bonificació fiscal, ja que es poden aconseguir descomptes a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR). La bonificació de la TMTR és variable en funció del número de vegades que anualment es va a la deixalleria o s'aplicarà sobre l'import total de la TMTR en l'exercici de l'any següent.

Gràcies a la deixalleria es poden reciclar i reutilitzar elements que ja no són útils a casa: residus per als quals no hi ha contenidors al carrer o un sistema de recollida domiciliària. Són els ciutadans els que han de portar a la deixalleria els residus dels quals es vulguin desfer.

Es consideren residus municipals aquells que es generen als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per naturalesa o composició es poden assimilar als residus municipals, com ara els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives; els mobles i els estris, i els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i de reparació domiciliària. Les deixalleries no recullen residus que es puguin considerar perillosos, com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques i recipients que hagin contingut materials perillosos.

A la deixalleria, hi trobareu informació i personal que us ajudarà a separar i dipositar-ho tot correctament.

Adreça i telèfon: Carrer Torrent d’en Mascaró, 2 (sector Grab). Tel. 93 6603985

Horaris:
Dimarts i dissabtes de 9 a 13 h.
De dimecres a dissabtes de 16 a 19 h.
Dilluns i diumenges, tancat
Horari d’estiu (de juny a setembre): l’horari de tarda és de 17 a 20 h.

Darrera actualització: 14.03.2017 | 10:03