Solucionat el vessament del dipòsit de Can Paulet

Dijous, 18 de maig de 2023 a les 10:00

El dipòsit que recull les aigües residuals de la zona s’ha buidat, netejat i reparat per continuar donant servei correctament.

L’actuació ha consistit en l’enderroc de la tapa del dipòsit, el buidatge i neteja del contingut amb el transport de les restes a l’abocador de residus, la reparació del col·lector de connexió del pou al dipòsit, la recol·locació de la tapa i la neteja de tota la zona.
 
D’aquesta manera s’evita que les aigües brutes es vessin al medi perquè el dipòsit quedi saturat fins que es faci la connexió de la xarxa de clavegueram al col·lector en alta de Can Paulet a Can Vidal. Les obres d’aquesta connexió estan en marxa, però no estaran enllestides a curt termini, per la qual cosa s’ha hagut de fer aquesta actuació de forma ràpida per aturar el vessament d’aigües.
 
Els serveis municipals faran controls periòdics per controlar l’estat del dipòsit i fer més actuacions d’aquest tipus si fos necessari per evitar més vessaments.
Darrera actualització: 18.05.2023 | 10:26