Transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al Portal de Transparència de l'Ajuntament s'estructura en 5 grans àmbits, que són els següents: 

 

Darrera actualització: 10.03.2022 | 15:13
Darrera actualització: 10.03.2022 | 15:13