Sra. Meritxell Perelló i Carmona

Càrrec: Regidora (oposició)
Partit polític: ERC-Sumem-Moviment d’Esquerres-Acord Municipal

Correu electrònic: perellocm@cervello.cat

Perfil professional: Informació no facilitada a l'ens.

 

Dietes (2023):

En no exercir el  seu  càrrec  en  règim  de dedicació exclusiva ni parcial, el següent règim d'indemnitzacions:
-Per assistència a les sessions de Ple: 150 EUR
-Per assistència a la sessió de Comissió Informativa de caràcter permanent: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de portaveus: 50 EUR

 

Darrera actualització: 26.06.2023 | 15:33