Sr. Òscar Vendrell i Fisas

Càrrec: Regidor (oposició)
Partit polític: ERC-Sumem-Moviment d’Esquerres-Acord Municipal

Correu electrònic: vendrellfo@cervello.cat

Perfil:

Professió: maquetador gràfic
CFGS Disseny i producció editorial.
Comerciant de Cervelló,  apassionat de la fotografia, sobretot en BN, i aficionat a pintar quadres, alguns dels quals formen part d'exposicions col·lectives dels autors locals.
 
Dietes (2023):
En no exercir el  seu  càrrec  en  règim  de dedicació exclusiva ni parcial, el següent règim d'indemnitzacions:
-Per assistència a les sessions de Ple: 150 EUR
-Per assistència a la sessió de Comissió Informativa de caràcter permanent: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 50 EUR
-Per assistència a les sessions de la Junta de portaveus: 50 EUR
 
Darrera actualització: 26.06.2023 | 15:33