Termini de pagament a proveïdors

Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.
 

Termini de pagament a proveïdors
 
 Trimestre  Dies
 2014 T3  34
 2014 T4  38
 2015 T1  29
 2015 T2  29
 2015 T3  38
 2015 T4  38
 2016 T1  35
 2016 T2  37
 2016 T3  36
 2016 T4  33
 2017 T1  37
 2017 T2  37
 2017 T3  39
 2017 T4  47
 2018 T1  53
 2018 T2  10,19
 2018 T3  6,26
 2018 T4  8,05
 2019 T1  25,37
 2019 T2  12,98
 2019 T3  7,54
 2019 T4  7,91
 2020 T1  14,19
 2020 T2  4,84
 2020 T3  3,65
 2020 T4  4,14
 2021 T1  21,41
 2021 T2  9,53

 

Darrera actualització: 22.07.2021 | 11:31
Darrera actualització: 22.07.2021 | 11:31