Aprovació de la "Memòria valorada per a les obres de manteniment de la senyalització horitzontal a les urbanitzacions de la banda nord del terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de maig de 2018, va aprovar la "Memòria valorada per a les obres de manteniment de la senyalització horitzontal a les urbanitzacions de la banda nord del terme municipal de Cervelló" redactada pels Serveis Tècnics municipals a data 18 de maig de 2018.

Darrera actualització: 02.08.2018 | 09:06