Aprovació inicial del “Projecte d’il·luminació monumental de l’església de Santa Maria de Cervelló”

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 21 de març de 2016 s’ha aprovat inicialment el “Projecte d’il·luminació monumental de l’església de Santa Maria de Cervelló” i se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 02.08.2018 | 09:07