Selecció d’un/a tècnic/a mig en Medi Ambient

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1120/2022 de 22 de juny s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim interí, d’una plaça del subgrup A2, Escala d'Administració Especial, Subescala tècnica, Tècnic/a Medi Ambient.
 
El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web i la resta de documentació és des del dia 4 de juliol fins el dia 15 de juliol.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.
 
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 1428/2022 d’1 d’agost  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 12 DE SETEMBRE A LES 9.45 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ per la realització del test de coneixements del temari general. A continuació d’aquesta prova, els aspirants que la superin, realitzaran el segon exercici.
 
Els aspirants exclosos disposen fins el dia 17 d’agost  per esmenar la documentació o presentar les al·legacions que considerin oportunes.
 
Per Decret 1529/2022 de 4 de setembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del present procés de selecció.
 

ANULACIÓ DE LA PROVA DEL DIA 12 DE SETEMBRE: Pels motius exposats en el Decret 1541/2022 de 7 de setembre queda anul·lada la convocatòria de la prova prevista pel dia 12 de setembre. A la major brevetat s’informarà de la nova data.

NOVA DATA PER LA REALITZACIÓ DE LES PROVES: DIA 28 DE SETEMBRE A LES 11.30 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ (Decret 1571/2022 de 14 de setembre).

 

 

 
Darrera actualització: 21.11.2022 | 14:07