Selecció d’un/a arquitecte/a tècnic/a temporal per l’àmbit de llicències i protecció de la legalitat urbanística

PROCÉS TANCAT

Per Decret 741/2022 de 27 d’abril s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció d’un/a arquitecte/a tècnic/a per necessitats temporals en l’àmbit de les llicències i protecció de la legalitat urbanística.
 
La persona seleccionada serà nomenada interinament per un període de 6 mesos.
 
El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació necessària finalitza el dia 12 de maig.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.
 

Per Decret 865/2022 de 14 de maig  s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos d’aquest procés de selecció, s’ha designat al Tribunal Qualificador i fixat el dia i hora de la realització de la prova:

- Dilluns dia 23 de maig a les 9.30 hores a l’Ajuntament de Cervelló.

 
Darrera actualització: 08.06.2022 | 14:46