Selecció de personal per l'execució del programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló 2020-2021 finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023

PROCÉS TANCAT

Selecció de personal pel desenvolupament del Pla d’Ocupació pel suport a la brigada de l’Area de Territori i Sostenibilitat inclòs en el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, segona convocatòria 2022-2023. Termini màxim: 22 de novembre de 2022

L’Ajuntament de Cervelló per mitjà del Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1903/2022 de 3 de novembre ha aprovat una convocatòria per seleccionar diferents perfils professionals pel desenvolupament del Pla d’ocupació pel suport a la brigada de l’Area de Territori i Sostenibilitat.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació que s’ha de presentar finalitza el 22 de novembre.

Les persones interessades poden consultar les Bases que estan publicades en aquest mateix lloc per conèixer les condicions i documentació que cal presentar.

Podeu també posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans via telefònica o a través del correu electrònic: crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 2123/2022 de 30 de novembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos.

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 5 de desembre per esmenar la documentació.

Per Decret 2163/2022 de 12 de desembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves previstes en aquesta convocatòria.

Els perfils i les condicions dels contractes son les que es relacionen a continuació:

CATEGORIA/LLOC DE TREBALL

NUMERO DE CONTRACTES

DURADA CONTRACTE

JORNADA

 

HORARI I FUNCIONS

RETRIBUCIÓ BRUTA MENSUAL

 

Operari/a brigada forestal

 

2

 

6 mesos

Previsió inici: 15 desembre 2022

 

26 hores 15 minuts

Tasques: Neteja de zones verdes. Actuacions de desbrossament.

 

Horari: de dilluns a divendres pel matí

(necessitats del servei poden implicar modificacions de l’horari en dies puntuals que comportin el desenvolupament de la jornada en horari de tarda)

 

 

1.014,77 EUR

 

 

 

Operari/a brigada logística i obra

 

4

 

6 mesos

Previsió inici: 15 desembre 2022

 

 

Completa

Tasques variades de suport a la brigada municipal (obres, serveis, logística)

 

Horari: La jornada es pot distribuir pel matí o la tarda i de dilluns a diumenge i/o festius segons necessitats dels servei.

 

 

 

1.353,02 EUR

 

 

Darrera actualització: 27.12.2022 | 13:03