Aprovació definitiva conveni urbanístic cessió anticipada terrenys sector "PE-8 La Bòbila" futur IES

Aprovació definitiva del conveni urbanístic per a la cessió anticipada a l’Ajuntament de terrenys qualificats d’Equipament Públic situats en el sector anomenat "PE-8 La Bòbila" per tal de destinar-los a l’ampliació del CEIP "Escola Nova" i per a la implantació del futur IES.

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 de juny de 2018, va aprovardefinitivament el contingut del conveni urbanístic subscrit en data 1 de març de 2018 entre entre l’Ajuntament de Cervelló i el Sr. Francesc Corberó Comabella en representació dels propietaris de les dues porcions de terreny que resulten qualificades d’Equipament Públic (clau EP) que estan incloses en les finques registrals 621 i 8238, per a la cessió anticipada a l’Ajuntament d’aquests terrenys qualificats d’Equipament Públic situats en el sector anomenat "PE-8 La Bòbila" per tal de destinar-los a l’ampliació del CEIP "Escola Nova" i per a la implantació del futur IES.

Darrera actualització: 01.08.2018 | 13:43