Convocatòria per constituir borsa de treball d’administratius/ves

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1297/2020 de 21 de setembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’administratius/ves

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model que es publicarà en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’informarà del termini concret a través d’aquest mateix lloc.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS SEGONS MODEL PUBLICAT I RESTA DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA COMENÇA EL DIA 15 D’OCTUBRE I FINALITZA EL DIA 11 DE NOVEMBRE

Darrera actualització: 23.10.2020 | 12:25