Convocatòria per constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1655/2020 de 13 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves

El termini per presentar la sol·licitud (segons model normalitzat) i la resta de documentació comença el dia 17 de novembre i finalitza el 15 de desembre.  Les sol·licituds han de presentar-se a través dels mitjans fixats a les Bases reguladores.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores. També podeu dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Darrera actualització: 16.11.2020 | 10:14