Convocatòria per constituir una borsa de Treballadors /es familiars

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 738/2022 de 27 d’abril  s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de Treballadors/es familiars.

El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació preceptiva, comença el dia 10 de maig i finalitza el dia 7 de juny. 

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o dirigir-vos al Departament de Recursos Humans a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat .

Per Decret 1164/2022 de 30 de juny  s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos d’aquest procés de selecció, s’ha designat al Tribunal Qualificador i fixat el dia i hora de la realització de les dues primeres proves: dilluns dia 18 de juliol a les 9.30 hores a l’Ajuntament de Cervelló.
 
Per decret 1363/2022 de 27 de juliol ha quedat constituida la borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció
Darrera actualització: 28.07.2022 | 13:09