Convocatòria per constituir una borsa de Treballadors /es familiars

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 738/2022 de 27 d’abril  s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de Treballadors/es familiars.

 El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació preceptiva, comença el dia 10 de maig i finalitza el dia 7 de juny. 

 Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o dirigir-vos al Departament de Recursos Humans a través del correu crvl.rrhh@cervello.cat .

Darrera actualització: 09.05.2022 | 09:27