Convocatòria per proveir dues places de l’Escala d’administració general, subescala de gestió en règim de funcionari de carrera i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions

PROCÉS TANCAT

Per Decret 335/2022 de 23 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, dues places dues places de l’escala d’administració general, subescala de gestió i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 11 de març i finalitza el 7 d’abril.
 
Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 835/2022 de 9 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà el DILLUNS DIA 3 D’OCTUBRE A LES 9.30 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU
(C/ Santa Anna s/n).
 
Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.
 
El termini per presentar esmenes i/o reclamacions a la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos finalitza el dia 7 de juny de 2022.
 
Per Decret 1103/2022 de 20 de juny s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

 

 
Darrera actualització: 27.12.2022 | 13:05