Convocatòria per proveir en propietat 3 places d’administratiu/va per promoció interna

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 1329/2022 de 22 de juliol, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir en propietat i mitjançant promoció interna, 3 places de l’escala d’administració general subescala administrativa, vacants a la Plantilla del personal i incloses a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 22 d’agost i finalitza el 16 de setembre.

Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat

Darrera actualització: 22.08.2022 | 14:55