Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala d’administració general, subescala tècnica i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

Per Decret 333/2022 de 23 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’Escala d’administració general, subescala tècnica i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 11 de març i finalitza el 7 d’abril.
 
Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Darrera actualització: 10.03.2022 | 15:08