Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala de serveis especials, subescala comeses especials, tècnic/a Igualtat en règim de funcionari de carrera i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions

PROCÉS TANCAT

Per Decret 334/2022 de 23 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’Escala de serveis especials, subescala comeses especials, tècnic/a Igualtat en règim de funcionari de carrera i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 11 de març i finalitza el 7 d’abril.
 
Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.
 

Per Decret 866/2022 de 14 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà el DILLUNS DIA 10 D’OCTUBRE A LES 9.30 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (C/ Santa Anna s/n)

Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.

El termini per presentar esmenes i/o reclamacions a la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos finalitza el dia 9 de juny de 2022.

Per Decret 1162/2022 de 30 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 
Darrera actualització: 23.11.2022 | 13:09