Plans d’ocupació. PFO local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció de personal pel desenvolupament dels Plans d’ocupació aprovats en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

Els perfils professionals a seleccionar i les característiques dels nomenaments interins que es realitzaran són els següents:

Taula de perfils propessionals

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés finalitza el dia 26 de maig de 2017.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Arxius adjunts i documentació d’interès:

  • Model sol·licitud participació
     
  • Bases selecció personal plans ocupació Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona
     
  • Decret d’alcaldia 402/2017, de 20 d’abril d’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovació de les actuacions a desenvolupar
     

Per Decret del Regidor de Recursos Humans 603/2017 d’1 de juny s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen fins el 12 de juny per esmenar la documentació, d’acord amb el que disposa la Base cinquena de les Bases reguladores d’aquest procés de selecció.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans 623/2017, de 9 de juny s’ha aprovat una correcció d’errors de la llista provisional d’admesos i exclosos.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 629/2017, de 14 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil auxiliar administratiu OAC, s’ha designat el Tribunal qualificador i els aspirants que no han acreditat el nivell de català necessari per aquesta convocatòria han quedat convocats el dilluns dia 19 de juny a les 9.15 hores al centre cívic l’Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n per la realització de la prova corresponent.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 630/2017, de 14 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil lletrat, s’ha designat el Tribunal qualificador i l’aspirant que no ha acreditat el nivell de català necessari per aquesta convocatòria ha quedat convocat el dilluns dia 19 de juny a les 9.15 hores al centre cívic l’Ateneu per la realització de la prova corresponent. La prova pràctica tindrà lloc el dimarts 27 de juny a les 11.00 hores al centre cívic l’Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n.

Es convoca a les persones aspirants admeses al procés de selecció pel perfil d’auxiliar administratiu i que hagin acreditat el nivell de català o hagin obtingut la qualificació d’apte a la corresponent prova d’acreditació del nivell de català a realitzar l’entrevista el divendres 23 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Cervelló d’acord amb els intervals horaris que consten en l’edicte dels resultats de la prova de català i convocatòria de l’entrevista pel perfil d’auxiliar administratiu de la OAC.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 657/2017 de 20 de juny s’ha aprovat una correcció d’error material detectada a la llista provisional i definitiva en relació al perfil de lletrat i s’han desestimat les al·legacions presentades per un dels aspirants exclosos.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 687/2017 de 26 de juny s’ha designat un nou vocal pel Tribunal qualificador de la selecció del perfil lletrat.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 681/2017 de 23 de juny s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil tècnic aula de recerca, s’ha designat el Tribunal Qualificador i es convoca a les dues aspirants admeses el dijous dia 29 de juny a les 12.15 h. a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de l’entrevista.

Per Decret 718/2017 de 4 de juliol s’ha declarat desert el procés per seleccionar un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina.

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:26