Selecció de personal pel desenvolupament del Pla d’ocupació municipal 2021. Termini màxim: 30 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Cervelló per mitjà del Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 2092/2021 d’11 de novembre ha aprovat una convocatòria per seleccionar diferents perfils professionals pel desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2021, dotat amb 150.000,00 EUR

Els perfils i les condicions dels contractes son les que es relacionen a continuació:

CATEGORIA/LLOC DE TREBALL

PLACES

DURADA CONTRACTE

JORNADA

HORARI I FUNCIONS

RETRIBUCIÓ BRUTA MENSUAL

Operari brigada forestal

2

12 mesos

Previsió inici: desembre 2021

20 hores

Tasques: Neteja de zones verdes. Actuacions de desbrossament.

Horari: de dilluns a divendres pel matí

(necessitats del servei poden implicar modificacions de l’horari en dies puntuals que comportin el desenvolupament de la jornada en horari de tarda)

703,04 EUR

( x14 pagues)

Operari brigada logística i obra

4

12 mesos

Previsió inici: desembre 2021

Completa

Tasques variades de suport a la brigada municipal (obres, serveis, logística)

Horari: La jornada es pot distribuir pel matí o la tarda i de dilluns a diumenge i/o festius segons necessitats dels servei.

1.326,49 EUR

( x14 pagues)

Tècnic auxiliar de suport al territori

 

1

12 mesos

Previsió inici: desembre 2021

20 hores

Tasques: elaboració d’inventari de parcel·les pel suport en les tasques de l’equip tècnic de disciplina urbanística

Horari: De dilluns a divendres pel matí

889,34 EUR

(x 14 pagues)

 

El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació que s’ha de presentar finalitza el 30 de novembre.

Les persones interessades poden consultar les Bases que estan publicades en aquest mateix lloc per conèixer les condicions i documentació que cal presentar.

Podeu també posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans via telefónica o a través del correu electrónic: crvl.rrhh@cervello.cat.

 

Darrera actualització: 16.11.2021 | 11:51