Selecció de personal per proveir interinament mitjançant concurs oposició lliure una plaça vacant d’arquitecte tècnic

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 391/2023 de 5 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, arquitecte tècnic.
 
El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació comença el dia 15 de març i finalitza el dia 28 de març.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans en horari de 8.00 a 14.00 hores o a través del correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.
 

Per Decret 768/2023 de 28 d’abril  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. 

Els aspirants admesos estan convocats el DIJOUS 18 DE MAIG A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ, 9.30 HORES per la realització de la primera prova. Està previst que la segona prova, la pràctica, es realitzi el mateix dia 18 de maig.

Es poden presentar reclamacions/al·legacions a la llista d’admesos fins el dia 16 de maig.

 
Darrera actualització: 21.06.2023 | 15:09