Selecció de personal per proveir interinament mitjançant concurs oposició lliure una plaça vacant d’enginyer tècnic d’obres públiques

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 791/2023 de 4 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, enginyer tècnic d’obres publiques.

El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació comença el dia 15 de maig i finalitza el dia 2 de juny.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans en horari de 8.00 a 14.00 hores o a través del correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

Darrera actualització: 25.05.2023 | 08:57