Selecció de treballadors/es socials (dues places) en règim de funcionari de carrera

PROCÉS TANCAT

Per Decret 276/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, dues places de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, treballador/a social i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

S’informarà degudament dels terminis concrets en aquest mateix lloc.

El termini per presentar les sol·licituds i resta de documentació preceptiva segons les bases comença el 23 de març i finalitza el 21 d’abril.

Per Decret 1007/2021 de 27 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat el següent calendari de proves. Els aspirants exclosos disposen de 10 dies a comptar des del següent d’aquesta resolució al DOGC per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 30 de juny de 2021.

Per Decret 1348/2021 de 12 de juliol s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

El calendari previst és el següent:

PRIMER EXERCICI: PROVA DE CONEIXEMENTS:

 • Dia: 20 de setembre de 2021
 • Hora: a les 9.30 hores
 • Lloc: Centre Cívic l'Ateneu de Cervelló, carrer Santa Anna s/n
 • Requisit: està admès a la present convocatòria

SEGON EXERCICI: PROVA PRÀCTICA

 • Dia: 20 de setembre de 2021
 • Hora: a les 12.00 hores.
 • Lloc: Centre Cívic l'Ateneu de Cervelló, carrer Santa Anna s/n
 • Requisit: cal haver superat el primer exercici

TERCER EXERCICI:  PROVA PRÀCTICA

 • Dia: 21 de setembre de 2021
 • Hora: a les 9.00 hores.
 • Lloc: Centre Cívic l'Ateneu de Cervelló, carrer Santa Anna s/n
 • Requisit: cal haver superat el segon exercici

QUART EXERCICI: PROVA DE CATALÀ PELS ASPIRANTS NO EXEMPTS

 • Dia: 22 de setembre de 2021
 • Hora: a les 9.00 hores.
 • Lloc: Ajuntament de Cervelló
 • Requisit: cal haver superat el tercer exercici. 
Darrera actualització: 28.09.2021 | 11:51