Selecció de Treballadors/es socials (dues places) en règim de funcionari de carrera

Per Decret 276/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, dues places de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, treballador/a social i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS ENCARA NO HA COMENÇAT. S’INICIARÀ AMB LA PUBLICACIÓ DE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA AL DOGC.

S’informarà degudament dels terminis concrets en aquest mateix lloc.

 

Darrera actualització: 23.02.2021 | 09:09