Selecció d’operaris/es per la brigada municipal en el marc dels “Plans Locals d’Ocupació” de la Diputació de Barcelona, Catàleg 2023 del Pla de concertació 2020-2023. AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIO SOL·LICITUDS. FINS EL 26 DE JUNY DE 2023

PROCÉS TANCAT

L’Ajuntament de Cervelló, per mitjà del Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 790/2023 de 4 de maig ha aprovat una convocatòria per seleccionar operaris/es per donar suport a la brigada de l’Area de Territori i Sostenibilitat. 
 
Les persones seleccionades seran contractades mitjançant un contracte temporal a jornada parcial de 30 hores amb previsió d’inici el dia 30 de juny de 2023 i finalització el 31 de desembre de 2023.
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació que s’ha de presentar finalitza el 26 de maig de 2023
 
Les persones interessades poden consultar les Bases que estan publicades en aquest mateix lloc per conèixer les condicions i documentació que cal presentar.
 
Podeu també posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans via telefònica o a través del correu electrònic: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
AMPLIACIO DEL TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: Per Decret 1154/2023 de 13 de juny s’ha obert un nou termini de presentació de sol·licituds fins el dia 26 de juny de 2023.

Per Decret 1389/2023 de 20 de juliol s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, designat el Tribunal i fixat el calendari d’aquest procés selectiu

Constitució del Tribunal: 26/07/2023 a les 9.00 h
Prova nivell de català: 26/07/2023 a les 11.30 h
Prova teórico-pràctica, valoració de mèrits i entrevista: 31/07/2023 a partir de les 9.00 h
 
Darrera actualització: 07.09.2023 | 14:39