Selecció d'un tècnic/a auxiliar general de serveis socials (treballador/a familiar) i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Per Decret 1623/2019 de 29 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de treballador/a familiar i per la constitució d’una nova borsa de treball d’aquest perfil professional.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1623/2019 de 29 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a auxiliar general de serveis socials ( treballador/a familiar) i per constituir una nova borsa de treball.

El termini per presentar la sol·licitud segons el model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de docuemntació necessària comença el dia 26 d'agost i finalitza el 23 de setembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret 1916/2019 de 2 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves que es preveuen per aquest procés, que tindran lloc el dimarts 22 d’octubre a l’Ajuntament de Cervelló a les 9.00 hores.

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies (fins el 17 d’octubre de 2019) per presentar al·legacions i reclamacions.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:14