Selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca en règim de funcionari de carrera

Per Decret 275/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, tècnic auxiliar de Biblioteca i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS ENCARA NO HA COMENÇAT. S’INICIARÀ AMB LA PUBLICACIÓ DE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA AL DOGC.

S’informarà degudament dels terminis concrets en aquest mateix lloc.

 

Darrera actualització: 23.02.2021 | 09:18