Selecció d’un/a tècnic/a mig en gestió (compres i contractació)

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 414/2020 de 3 març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració General, subescala gestió, tècnic mig en gestió (Àrea de Serveis Generals, Departament de Compres i Contractació.)

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: des del dia 19 de juny al 17 de juliol de 2020

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Darrera actualització: 18.06.2020 | 19:58