Selecció d’un/a treballador/a social i constitució d’una borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Per Decret 310/2019 de 19 de febrer s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de treballador/a social i per la constitució d’una borsa de treball d’aquest perfil professional.

El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació necessària comença el dia 25 de febrer i finalitza el 22 de març de 2019.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Per Decret 698/2019 de 15 d’abril  s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de les proves teòrica i pràctica que es preveuen per aquest procés, que tindran lloc el dilluns 15 d’abril a partir de les 8.45 hores.

Per Decret 793/2019 de 23 d’abril s’ha constituït la borsa de treball de treballadores socials resultant del procés de selecció dut a terme.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:16