Selecció interina d’un/a periodista, cap de Gabinet d’Alcaldia

Per Decret 278/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial subescala tècnica superior, periodista i proveir provisionalment el lloc de treball de Cap de gabinet d’Alcaldia.

El termini per presentar la sol·licitud d’acord amb el MODEL NORMALITZAT, i la resta de documentació assenyalada a les Bases de la convocatòria COMENÇA EL DIA 25 DE FEBRER I FINALITZA EL DIA 24 DE MARÇ.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 13:29