Selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala técnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

Per Decret 1459/2022 de 5 d’agost s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 17 d’agost i finalitza el 13 de setembre.

Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 1687/2022 de 5 d’octubre  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 2 DE NOVEMBRE A LES 10.00 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ per la realització de la primera prova.
 
Es poden presentar reclamacions/al·legacions fins el dia 24 d’octubre de 2022.
Darrera actualització: 25.11.2022 | 09:14