Selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball

Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala técnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

Per Decret 1459/2022 de 5 d’agost s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 17 d’agost i finalitza el 13 de setembre.

Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.

Darrera actualització: 17.08.2022 | 11:45