Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local mitjançant concurs per mobilitat horitzontal

Per Decret 2280/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les bases reguladores que han de regir la selecció per proveir una plaça d’agent de la Policia local, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Cervelló i inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 3 de gener i finalitza el dia 31 de gener de 2020.

Per Decret 27/2020 de 10 de gener s’ha aprovat una modificació de les Bases per eliminar certes exclusions mèdiques relacionades a l’annex 3, alhora que s’ha declarat la urgència del procediment. S’obrirà un nou termini de presentació d’instàncies que començarà a comptar des del següent a la publicació en el BOE. 

El nou termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària finalitza el dia 21 de febrer de 2020.

Per Decret 389/2020 de 2 de març s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’han nomenat els membres de la Comissió de Valoració. Aquesta Comissió està convocada per a la seva constitució el dia 16 de març de 2020 a les 9.15 hores.  S’atorga un termini de 5 dies hàbils per presentar al·legacions o aportar la documentació preceptiva que ha comportat l’exclusió d’un aspirant.

DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA  PER L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS I COM A MESURA PREVENTIVA QUEDEN SUSPESES LES PROVES D’AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ PREVISTES PEL DILLUNS 16 DE MARÇ DE 2020, FINS A NOU AVÍS.

Per Decret 895/2020 de 25 de juny s’ha acordat la continuïtat d’aquest procés de selecció que havia estat suspès com a conseqüència de la COVID-19 i del tancament dels edificis municipals. Aquesta resolució aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i convoca als membres de la Comissió de Valoració per la seva constitució el dia 6 de juliol a les 9.15 hores.

Es convoca als aspirants el dia 13 de juliol a les 10.00 hores a l’Ajuntament per la realització de les proves psicotècniques.

Darrera actualització: 08.07.2020 | 14:22