Selecció urgent d’un/a arquitecte/a tècnic/a

PROCÉS TANCAT

Per Decret 792/2019 de 23 d’abril s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció d’un/a arquitecte/a tècnica per necessitats temporals inajornables del Departament d’Urbanisme i Planejament.

La persona seleccionada serà nomenada interinament per un període de 6 mesos.

El termini per presentar les sol·licituds segons model que està publicat en aquest mateix lloc i la resta de documentació necessària finalitza el dia 8 de maig.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o posar-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans.

Per Decret 944/2019 de 10 de maig  s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de la prova que es preveu per aquest procés, que tindrà lloc el dijous dia 16 de maig a les 9.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló.

Darrera actualització: 13.06.2019 | 08:49