Medi ambient

  • Campanyes i dinamització ambiental.
  • Polítiques públiques de promoció del coneixement del territori i els seus valors naturals.
  • Promoció del voluntariat ambiental.
  • Contaminació de l’aire: acústica, odorífera, lumínica i química.
  • Campanyes de prevenció d’incendis.
  • Dictar actes de tràmit en els expedients de concessió de subvencions en l’àmbit d’aquesta delegació.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:13