Selecció d’un/a tècnic/a mig en gestió (compres i contractació)

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1702/2020 de 20 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració General, subescala gestió, tècnic mig en gestió (Àrea de Serveis Generals, Departament de Compres i Contractació.)

El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web i la resta de documentació és des del dia 16 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 230/2021 de 4 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 22 DE FEBRER A LES 9.00 HORES al Centre Cívic l'Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n per la realització del primer exercici de la prova de coneixements. Els aspirants exclosos disposen fins el divendres dia 12 de febrer  per esmenar la documentació o presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Per Decret 322/2021 de 18 de febrer s’ha publicat la LLISTA DEFINITIVA, d’aspirants admesos i exclosos.

Darrera actualització: 19.03.2021 | 11:36