Selecció d’un/a tècnic/a mig en gestió (compres i contractació)

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 147/2022 de 26 de gener s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim interí, d’una plaça de l’Escala d’Administració General, subescala gestió, tècnic mig en gestió (Àrea de Serveis Generals, Departament de Compres i Contractació.)
 
El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web i la resta de documentació és des del dia 9 de febrer fins el dia 22 de febrer.
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.
 
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 437/2022 de 6 de març  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 22 DE MARÇ A LES 9.30 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ per la realització del primer exercici de la prova de coneixements. A continuació d’aquesta prova, els aspirants que la superin realitzaran el segon exercici.
 
Els aspirants exclosos disposen fins el dia 21 de març  per esmenar la documentació o presentar les al·legacions que considerin oportunes.
 
Darrera actualització: 01.06.2022 | 14:27