Administratiu/va

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1178/2017, de 26 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa i per a la constitució d’una borsa de treball.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 21 de novembre i finalitza el dia 20 de desembre.

Per Decret 49/2018 de 18 de gener s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Els aspirants admesos estan convocats el dimarts 6 de febrer a les 10.30 hores al centre cívic l’Ateneu per la realització de la prova teòrica.


Documents d’interès:

  • Decret 368/2018 de 16 de març de constitució de la borsa de treball
  • Anunci BOPB de 30 de gener de 2018, informació llista provisional admesos i exclosos, designació Tribunal i inici data de les proves.
  • Decret 49/2018 de 18 de gener d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del Tribunal qualificador i determinació de la data d’inici de les proves
  • Anunci DOGC de 20 de novembre de convocatòria
  • Anunci BOPB de 15 de novembre, publicació Bases reguladores
  • Decret 1178/2017, de 26 d’octubre d’aprovació de les bases i de la convocatòria
  • Model instància

S’ha penjat a “documents” l’acta de la sessió d’avui 6 de febrer de 2018 amb els resultats de la prova teòrica. En la mateixa acta consta la convocatòria per realitzar la següent prova, de coneixements pràctics, el divendres 9 de febrer de 2018 i els intervals horaris en què es convoca a cada persona aspirant.

S’ha penjat a “documents” anunci deixant sense efecte la convocatòria per realitzar l’entrevista divendres 16 de febrer de 2018.

S’ha penjat a “documents” la convocatòria per realitzar l’entrevista personal el dijous 22 de febrer de 2018 i els intervals horaris en què es convoca a cada persona aspirant.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 368/2018 de 16 de març ha quedat constituïda la borsa de treball de professionals, perfil administratiu resultant del present procés de selecció.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:26