Aprovació definitiva de l’actualització del pressupost del Pla prevenció d’incendis forestals urbanització Inter-Club Residencial

Aprovació definitiva de l’actualització del pressupost del Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Inter-Club Residencial

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2018, ha aprovat definitivament l’actualització del pressupost del Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Inter-Club Residencial del terme municipal de Cervelló, segons document redactat pels Serveis Tècnics municipals a data juliol 2018.

Darrera actualització: 02.10.2018 | 09:58