Aprovació definitiva del Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestal (PPI) del municipi de Cervelló pels anys 2016-2020

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2018, va aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del municipi de Cervelló pels anys 2016-2020 redactat a data redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals a data maig del 2016.

L’expedient corresponent ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de juny de 2018, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament.

Darrera actualització: 13.12.2018 | 14:05