Associació d'Agermanament de Cervelló amb Saint Martin Le Beau

El vincle històric d’unió per a l’Agermanament amb Cervelló va ser la residència de Josep Tarradellas i Joan, Honorable President de la Generalitat en l’exili, des de 1954 fins al seu retorn a Barcelona en 1977, a la finca de Clos de Mosny de Sant Martin Le-Beau.

Activitats més significatives:
- Visita a Saint Martin Le Beau
- Calçotada popular
- Dinar popular
- Fira de comerç

Antecedents:
Aquest agermanament es va iniciar quan l'Alcalde de Saint-Martin-Le-Beau, Mr. Habert, el 15 de gener de 1988, va enviar un escrit a l'alcaldia de Cervelló manifestant que, a proposta del Conseller Mr. Robert Uhart, havia estat aprovat un projecte d'agermanament amb el nostre poble, al donar-se la circumstància d'ésser el poble natal del Molt Hble. Sr. Josep Tarradellas i Joan, anteriorment President de la Generalitat de Catalunya, i que havia viscut a l'exili, a Saint-Martin-Le-Beau, de 1955 a 1977.

Al referit escrit, demanaven la conformitat de l'Ajuntament de Cervelló per tramitar l'esmentat agermanament, a la vegada que ens participaven el seu interès en conèixer diferents característiques del nostre municipi.

La Corporació municipal de Cervelló, en data 19 de Febrer de 1988, va decidir manifestar a l'Ajuntament de Saint-Martin-Le-Beau, la voluntat d'establir llaços de relació i amistat amb el seu poble, en ordre a un millor coneixement, enteniment, intercanvi d'experiències i cooperació mútua, des de la llibertat i el respecte als drets dels homes i dones dels dos pobles.

Aquesta proposta va ser comunicada al Sr. Alcalde de Saint-Martin-Le-Beau, per al coneixement general dels seus veïns.

La culminació d'aquest acord es va produir amb l'acte protocol·lari de l'agermanament entre els dos pobles,que va ser celebrat a Saint-Martin-Le-Beau el 29 d'abril de 1989 i a Cervelló, el 29 de juliol del mateix any, durant els diferents actes de la festa major d'aquell any.

A més dels cervellonins presents, van assistir 82 veïns de Saint-Martin-Le-Beau, traslladats des de França per acompanyar-nos en aquest esdeveniment.

A l'acte esmentat es va llegir un document amb els diferents pactes entre els dos pobles, com són les relacions socials, culturals, econòmiques, esportives i turístiques.

Les activitats aprovades pels dos ajuntaments van ser les següents:

  • intercanvis de conferències sobre temes considerats d’interès.
  • intercanvis de llibres, revistes i tota classe de publicacions.
  • cursos d’estiu destinats a divulgar els idiomes francès i català.
  • intercanvi d’estudiants i famílies.
  • exposicions de pintura, fotografia, ceràmica, escultura o altres de caràcter artístic.
  • actuacions folklòriques, cant, ball, etc…
  • relacions entre organismes representatius de les diferents professions laborals i artístiques, així com d’entitats culturals.
  • foment de mercats, exposicions i fires.
  • divulgació de productes autòctons.
  • informació sobre indústries en marxa i de les existents que puguin interessar als ciutadans d’ambdós pobles.

Entre Cervelló i Saint-Martin-Le-Beau hi ha hagut, durant els primers anys de l’agermanament, diferents intercanvis: culturals (cant coral i exposicions -pintura i papallones-; esportives (futbol de joves i petanca de gent gran); També hem tingut a joves estudiants que han fet pràctiques en empreses de Cervelló, vivint, durant el període de les pràctiques, amb famílies del nostre poble.

Tenim a Saint-Martin-Le-Beau, una plaça amb el nom de Cervelló (es diu Square Cervelló). És un jardí amb un monòlit al mig d’on surten tres vies importants del poble. Un punt de partida pels joves, on es troben normalment, quan han de sortir de Saint Martin, buscant distracció, als pobles més grans. El dia de la seva inauguració, els alcaldes dels dos pobles, han plantat un arbre junts, en senyal d’amistat.

A Cervelló, tenim també la plaça dedicada al nostre poble germà. La plaça de Saint-Martín-Le-Beau, (davant de la plaça del Mestre, on està ubicat el Casal de la Dona, una de les llars d’infants del municipi, i el local del Grup d’Esplai “El Raconet”).

SAINT-MARTIN-LE-BEAU té una població aproximada de 2600 habitants. La ciutat important més propera, és la de TOURS (a uns 18 km) i la distància aproximada a París és d’uns 150 Km. Gaudeixen de la proximitat de molts dels castells del Loire, els més propers són el d’Amboise, a 7 Km, i el de Chenonceaux, a 15 Km.

És un poble principalment agrícola i es dedica a l’elaboració de vins, amb la denominació “Montlouis”.

Dues figures importants nostres que han viscut a l’exili a Saint-Martin-Le-Beau són: el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor JOSEP TARRADELLAS i JOAN (fill predilecte de Cervelló,) i VENTURA GASSOL, polític i poeta català.

Durant els anys transcorreguts des de l’inici de l’agermanament (farà 20 anys a l’abril de 2009), s’han realitzat diferents trobades entre veïns dels dos pobles, sempre recolzats per l’Ajuntament. Un grup de Cervelló, ha anat cada any, al mes de juny, per Sant Joan, a fer una paella per a 400/500 persones . Els amics de Saint-Martin-Le-Beau venen al nostre poble, normalment, per a la Fira del Comerç i per Santa Maria. L’Ajuntament, des de l’inici de l’agermanament, ha proporcionat transport per a la gent de Cervelló i han anat, principalment gent de la comissió i diferents polítics, entre ells, l’alcalde i la regidora de cultura que exercien el càrrec, en cada moment.

Dades de l’Associació:

En data 22 de Febrer de 2007, s’ha constituït la nova Junta Directiva de l’Associació d’Agermanament de Cervelló amb Saint-Martin-Le-Beau (França), amb els següents membres:

President: Llorenç Castañeda i Satjes
Vice-President: Antón Canals i Font
Secretària: Maria Victòria Castañeda i Satjes
Tresorera: Asela Cordero Hilera

Vocals responsables de:    
M. Carmen Àlvarez: protocol, relació amb institucions i arxiu històric
Andreu Calpe: compres
Cristóbal Díaz: cuina
Antonio Olivella: logística     

Altres vocals:
Adjutori Gramunt
Pere Sánchez
Joan Sunyer
Josep Andreu
Joan Font
Jordi Vilalta
Antonio Rodríguez
Guillermo López
Pepita López
Mercè Santamaría
Sara Otero
Manolita Gràcia

Col.laborador informàtica: Pepín Fernández

La Seu social:
Edifici “L’Ateneu” – c/. Santa Anna, s/n
08758-Cervelló

Adreça electrònica: agermanamentcervello@gmail.com
Lloc web: www.agermanamentcervello.com
Horari:  
Darrera actualització: 20.07.2017 | 11:37