Auxiliar administratiu/va i borsa de treball

PROCÉS TANCAT

Decret de la regidora de Recursos Humans 418/2018 de 26 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala general, subescala auxiliar administrativa i el seu corresponent lloc de treball de gestor/a de suport administratiu de la Policia Local per substitució transitòria de la titular del lloc i per la constitució d’una borsa de treball.

El termini per presentar les sol·licituds corresponents comença el dia 29 de març i finalitza el 19 d’abril de 2018.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret 520/2018 de 20 d’abril s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Els aspirants admesos estan convocats el dimecres 9 de maig a les 10.00 hores al centre cívic l’Ateneu per la realització de la prova teòrica.

S’ha penjat l’acta de la sessió del dia 17 de maig amb els resultats finals del procés de selecció. També s’ha penjat un edicte requerint a vàries persones aspirants la documentació que els manca per donar compliment a la base setena de les bases reguladores del procés de selecció, documentació necessària per poder formalitzar el corresponent nomenament interí a qui ocupi el primer lloc i per formar part de la borsa de treball objecte d’aquest procés en el cas de la resta d’aspirants. El termini per presentar aquesta documentació s’estableix entre el 21 i el 23 de maig de 2018, ambdós inclosos.

S’ha penjat l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 de maig de 2018 mitjançant la qual es dona resposta a una petició de revisió de mèrits i es publica com queda l’ordre definitiu dels resultats finals.

D'acord amb el resultat que figura en l'acta de sessió del Tribunal Qualificador de data 22 de maig de 2018, queda constituïda la borsa de treball de professionals, perfil auxiliar administratiu, per Decret de la Regidora delegada de Recursos Humans 683/2018, de 23 de maig.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:21